Frikvartersaktiviteter for de ældste...!

Udklip KICK 

Udskolingselever er markant mindre fysisk aktive i frikvartererne end skolens øvrige elever. Det vil Dansk Skoleidræt gerne lave om på.

Kickstarter giver inspiration og gode råd til, hvordan lærere og pædagoger kan skabe aktive frikvartersaktiviteter for skolens ældste elever. Aktiviteter der er målrettet udskolingselever og EKSKLUSIVT for udskolingselever!

Et aktivt frikvarter styrker sundheden og understøtter læring men fremmer først og fremmest den sociale trivsel.

Kickstarter skaber mere liv i skolegården - både fysisk og socialt!

Aktive frikvarterer for store og små
Legepatruljen Logo Logo Game Boosters Logo Logo kick_starter_logo-185