Frikvartersaktiviteter for de ældste...!

Udklip KICK 

Udskolingselever er markant mindre fysisk aktive i frikvartererne end skolens øvrige elever og det kan I være med til at ændre på

Kickstarter-kurset giver inspiration og gode råd til, hvordan lærere og pædagoger kan skabe aktive frikvartersaktiviteter for skolens ældste elever.
Og samtidig med, vil I skabe relationer og social trivsel mellem eleverne.
Hvem ønsker ikke det?

Et aktivt frikvarter styrker sundheden og understøtter læring.

Aktive frikvarterer for store og små
Legepatruljen Logo Logo Game Boosters Logo Logo kick_starter_logo-185